Danh mục sản phẩm
Thông tin
Liên hệ
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TIN HỌC VIỄN THÔNG KỲ AN
Địa chỉ: CỤM CÔNG NGHIỆP TRƯỜNG XUÂN, TP. TAM KỲ, TỈNH QUẢNG NAM ( ĐỐI DIỆN CỔNG PHỤ CÔNG TY TNHH YS VINA)
Điện thoại: 0235.3815870 - 0912478870 - 0933.337844
Email: kyantelecom@gmail.com
Website: www.kyantelecom.com
 
Bản đồ